Da “Sjælens Univers” i denne online version ligger på en gratis tjeneste, bruger tjenesten reklamer, så under læsningen kan der forekomme reklamer, som ikke er forbundet til Steen Kofoed, men som siden Yumpu.com bruger for at financiere tjenesten.