Sindsro virker


Vi har længe ønsket videnskabeligt at undersøge hvad sindsrobehandlingen kan og hvad den ikke kan. Vi har været meget tæt på at kunne starte et videnskabeligt forsøg, i samarbejde med bl.a. hjerneforsker fra Rigshospitalet og med økonomiske støtte fra Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB). ViFAB er et center under Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Vi blev stoppet af Den Centrale Videnskabsetiske Komité, af årsager vi aldrig rigtigt har forstået.
Vi er så gået i gang med selv at undersøge hvordan sindsro virker.

Se Billede 1:

Resultat af spørgeskemaer udfyldt af 7 personer før, efter en uge, efter to uger og umiddelbart efter sidste stressbehandling. De modtog hver 3 behandlinger.
Karaktererne er på en skala fra 1 til 11, hvor 1 er ”dårligst” og 11 er ”bedst” i henhold til den pågældende egenskab.

Værdierne er middelværdier for alle personer.
Karaktererne stiger for samtlige egenskaber i forløbet.

Der skete en forbedring på 45 % på den fysiske tilstand, en forbedring på 54 % på den psykiske tilstand og en forbedring på 42 % på den mentale tilstand.

Resultat af stressbehandlinger af 50 personer i København
Resultat af spørgeskemaer udfyldt af 50 personer; før, midt i og efter et stressbehandlingsforløb.
(jeg kan desværre ikke sætte et billede på, FB tillader kun et billede)
De modtog i gennemsnit 8 behandlinger i 2010. Karaktererne er på en skala fra 1 til 11, hvor 1er ”dårligst” og 11 er ”bedst” i henhold til den pågældende egenskab.

Værdierne er middelværdier for alle personer. Karaktererne stiger for samtlige egenskaber i forløbet. Den største stigning ses for Ro (41%) og Overskud (30%).

Vi vil forsat undersøge og dokumentér effekten af behandlingen sindsro, både i Peace2mind og i Sindsro regi. Men vigtigst af alt hjælpe mennesker med at genfinde deres egen ro.

Hvis du eller din virksomhed ønsker mere info omkring hvad vi kan gøre for din virksomhed, så er du velkommen til at enten at kontakte peace2mind eller sindsro

info@peace2mind.com eller mail@steenkofoed.dk
Steen Kofoed

Resultat af pilotprojekt med stressbehandlinger af 7 personer

Skriv til os

+45 27 20 85 44