Sjælsamtaler

Se vores shop

Jeg ser dig clairvoyant og intuitivt.
Jeg mærker hele dig, og derved kan jeg hjælpe dig på din vej videre i dit liv – på din måde.

Jeg har arbejdet med psykisk sansning og healing i over 36 år og har gennem mine erfaringer erkendt, at det vigtigste bliver sagt inden for de første 20 minutter, når man “skærer” ind til det, det handler om.

Intention:
At hjælpe dig, der har søgt min hjælp. Redskaber: Jeg bruger min klarfølelse til at mærke hele dig, samt hvordan din følelses- og tankeenergi strømmer, hvilket gør, at jeg meget præcist kan “skære” ind til ubalancens årsag og til, hvad der kan gøres.

Derudover hjælper åndelige væsner mig med rådgivningen, ved at de “taler” i mit tankefelt. Dette kaldes klarhørelse.
Jeg bruger også mit klarsyn i sjælssamtaler.

Hvad søger du?
Inden du vælger mig, skal du vide, at jeg kun bruger mine evner til at hjælpe mennesker til at leve i overensstemmelse med deres sjæl.
Der findes andre clairvoyante, som er dygtige til at få kontakt med afdøde, kigge ud i fremtiden m.m.

Hvis der er afdøde, der af sig selv kommer til mig, så viderebringer jeg selvfølgelig deres besked, efter at deres identitet er kortlagt (dvs. efter at der er kommet mindst tre visitkort/beviser på, at de er, hvem de siger). Men hvis du kun ønsker kontakt med nogle kære, der er gået over på den anden side, så vil jeg ikke anbefale mig, da jeg er trænet inden for et andet område.

Spørgsmål:
Mange ringer også for at få svar på konkrete spørgsmål. Jeg beder dog om ikke at kende disse spørgsmål, førend jeg/vi har arbejdet. Årsagen til dette er, at jo mindre jeg ved om den, der ringer, jo bedre. Og et spørgsmål fortæller en masse om den, der stiller det.

Denne procedure sikrer, at mit sind ikke blander sig, for det vil sindet gerne. Jeg videregiver kun svar fra den åndelige verden, hvis jeg får dem. Det sker, at den optimale rådgivning er, at den åndelige verden ikke vil svare konkret på spørgsmål, og dette respekterer jeg selvfølgelig, da jeg kun er tjener.

Etik:
Jeg bruger ikke mine evner til at kigge på andre end den person, jeg taler med.

Der kan dog være undtagelser, hvis det drejer sig om børns ve og vel.

Tavshedspligt: Jeg har 100 % tavshedspligt

Tilbud: Jeg tilbyder forskellige kombinationer/pakker, så du kan vælge den, som du finder bedst egnet.

Pakke 1) En samtale af 25 minutters varighed. Kr. 950,-

Pakke 2) En samtale af 25 minutters varighed + en transmission/fjernhealing.
Samlet pris kr. 1200,-

Pakke 3) 4 sjælssamtaler af 25 minutter varighed fordelt på 4 uger.
Samlet pris kr. 3.888,-

Pakke 4)
3 samtaler af 25 minutters varighed + en energitransmission/fjernhealing for at støtte din proces.
Samlet pris kr. 3.300,-

Pakke 5)
4 samtaler af 25 minutters varighed fordelt på 6 uger. 3 energitransmissioner/fjernhealinger for at støtte din proces.
Samlet pris kr. 4.950,-

Energitransmission/fjernhealing:
Jeg samarbejder med åndelige væsner med energimæssigt at påvirke dit energisystem, (tanke -følelsesverden og direkte med din livsenergi/kundalini).

Billedligt svarer det til operation på dine finere legemer.
Dette arbejde støtter dig i at genskabe din balance.
Selve energitransformationen er udviklet gennem 36 år.

Oplevelse: Nogle oplever en masse forskelligt under selve energitransmissionen, og andre oplever ingenting.
Det er som sådan ikke vigtigt eller udslagsgivende for, hvorvidt arbejdet er lykkedes. Oplevelse eller ikke-oplevelse er en blanding af, hvor der er arbejdet, og modtagerens sensitivitet.
Selve virkningen sker i livet; for nogle meget mærkbart og for andre usynligt.

Feedback: Hvis der kommer nogle beskeder, mens jeg arbejder, så vil jeg efterfølgende kontakte dig. Du er altid velkommen til at skrive til mig og komme med dine oplevelser.

Bestilling af tid: post@steenkofoed.dk

Anbefaling af Steen Kofoed
“Gennem flere år har jeg fra tid til anden konsulteret Steen Kofoed i hans kapacitet som clairvoyant og healer.
Steen Kofoed bruger sine ekstraordinære evner på en måde, der altid er af meget høj etisk og moralsk kvalitet.
Dette muliggør konsultationer af troværdighed, åbenhed og tillid.

Ofte har jeg været overrasket over Steen Kofoeds clairvoyante præcision og mærkbare healing. Under coronanedlukningen erfarede jeg desuden, at Steen Kofoed formår at heale uden fysisk tilstedeværelse i samme rum. Han har endda formået at afhjælpe min flyskræk.
Man mærker i Steen Kofoeds konsultationer, at han helt korrekt ønsker og formår at træde til side som person og udelukkende fokuserer på klienten, samtalen og behandlingen.
Alt dette, i kombination med hans naturlige imødekommenhed og venlighed gør, at jeg varmt kan anbefale en konsultation hos Steen Kofoed såfremt man f.eks. føler behov for at arbejde med sig selv ud fra et holistisk synspunkt, har brug for at tage et nyt skridt eller har lyst at rense ud i gamle mønstre.
Jeg føler mig heldig i forskellige situationer at kunne konsultere Steen Kofoed. Min erfaring er, at det har positive og direkte konsekvenser for de ting jeg konsulterer ham om.
“Maria”

Skriv til os

+45 27 20 85 44