Clairvoyance

Clairvoyance er faktisk overordnet set, kun en ting, men det er hvordan disse evner bruges der er forskellige for clairvoyant til clairvoyant. Nogle bruger deres evner til afdøde kontakt, kigge i fremtiden, se mønstre fra fortiden som påvirker nutiden, fortælle om kærlighed, arbejde og bolig osv.

Jeg ser dig
Jeg bruger primært mine evner til at gøre dig bevidste om at den måde du lever på (tænker , føler og handler på) og hvordan du påvirker din mulighed for at være tilstede og for at være i balance her i livet. Man kan sige jeg er din sjæls advokat .

Du kan evt. optage clairvoyance på dit telefon eller andet.

Jeg er medlem af clairvoyanceforeningen

Jeg synes det er vigtigt at vide hvilken slags clairvoyant man besøger, så man får det man gerne vil have.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search