ClairvoyanceCirklen

Ønsker du at udvikle dine clairvoyante evner, finde din styrke og forbedre dit samarbejde med den åndelige verden?

ClairvoyanceCirklen adskiller sig fra de andre skoler på flere måder:

  • Flest års erfaring i at undervise i udvikling af de psykiske evner
  • Har arbejdet som clairvoyant i over 32 år
  • Tilbyder unikke spirituelle indvielser, der støtter udviklingen af evnerne
  • Har begge ben på jorden, hovedet i himlen og et åbent hjerte

Alle mennesker har adgang til clairvoyante evner, da det er en sansning, som vi meget naturligt kommer til at bruge, når vi er trådt over i den åndelige verden. Vi dør og forlader vores fysiske krop. Som væsner, der har forladt den fysiske verden med de sanser, der hører til denne, så vil vi meget naturligt bruge de sanser, der er tilknyttet de indre og finere legemer, så vi kan sanse og manifestere os i den åndelige verden.

Det betyder, at de psykiske evner ligger latent i os alle – kun adskilt af en grænse af energi og en tankegang, som tit tvivler på den indre sansning. Vores fysiske sanser: se, høre, føle, lugte og smage, trækker vores opmærksomhed udad i den ydre verden, hvorimod de psykiske evner ligger i vores indre verden.

  • Sansningen kan trænes op
  • Tilliden til de indre oplevelser kan trænes op
  • Samarbejdet med den åndelige verden kan trænes op

Der er ingen mennesker, der har de samme erfaringer og dermed er der ingen mennesker, der står det samme sted, set i forhold til, hvor langt de er kommet med deres evne-udfoldelse.
Uanset hvor du står henne set i forhold til denne evne-udfoldelse, så vil du med fordel kunne deltage på ClairvoyanceCirklens kursus af flere årsager:

Du vil blive skarpere i at bruge dine evner
Du vil få en større forståelse for, hvordan du bruger dine evner
Du vil styrke dit samarbejde med den åndelige verden
Du vil blive mere bevidst omkring dine psykiske redskaber
Du vil modtage indvielser, som bl.a. vil booste dine clairvoyante evner og styrke dit samarbejde i at hjælpe
Du vil blive endnu dygtigere end du var, da du startede

Min erfaring er, at kombinationen af forskelligheder styrker alle på uddannelsen, hvis man evner at bruge den visdom, som folder sig ud via livets kærlighed.

Gæstelærere:
På uddannelsen vil du vil møde en del clairvoyante gæstelærere, som vil undervise og inspirere dig, da forskelligheden i, hvordan der arbejdes clairvoyant, altid er en inspiration at opleve.

Pensum:
Intention – etik
Forberedelse
Klarfølelse
Navneseddel – fysiske genstande – auralæsning
Klarhørelse
Klarsyn
Karmasitting
Telefon-clairvoyance
Afdøde-kontakt
Guide-kontakt
Forudviden
Trance/overskygning
Spøgelsesforløsning

Teori:
Menneskets opbygning
Clairvoyances mange former
Chakra – legemer
Døden
Karma og affinitet
Reinkarnation
Én til én
Platform

Personlig udvikling og meditation
Du kan ikke undgå at skulle forholde dig til dig selv i løbet af uddannelsen og dermed få et større indblik i, hvem du er og hvordan du fungerer. Dette indre arbejde gør, at du bliver endnu bedre til at hjælpe andre.
Meditation vil være en naturlig del af undervisningen, da dette arbejde med at slippe dit ego og din tankestrøm, vil gavne clairvoyancen.

Datoer for undervisning i 2021:
6.-7. marts
10.-11. april
8.-9. maj
5.-6. juni
4.-5. september
2.-3. oktober
6.-7. november
4.-5. december

Lørdag kl. 10.00 – 17.00
Søndag kl. 10.00 – 14.00

Aften-undervisning:
Der vil være aftenundervisning den første torsdag i hver måned, hvor der undervises + i august måned kl. 18.30 – 21.00

Datoer for undervisning i 2022/2023:

27. og 28. august 2022
24. og 25. september 2022
22. og 23. oktober 2022
19. og 20. november 2022
28. og 29. januar 2023
25. og 26. februar 2023
25. og 26. marts 2023
22. og 23. april 2023
20. og 21. maj 2023

Lørdag kl. 10-17
Søndag 10 -14

Der bliver ikke holdt frokostpause om søndagen.
Mine erfaringer er at det for den studerende er behageligt at komme tidligere hjem om søndagen, så kurset kan sætte sig og man kan gøre klar til at man igen skal på om mandagen.

Hjemmearbejde:
Du får to bøger som PDF, disse indgår i dit hjemmearbejde:
“Sjælens univers” og “Mellem døden og livet”
Du skal minimum skrive 2 artikler af 3 A4 sider om spirituelle emner.

Supervision:
Udover den supervision, som du selvfølgelig modtager under uddannelsen, så kan du frit modtage 2 x supervision af 30 minutters varighed undervejs.

Antal timer i alt: 129 + hjemmearbejde.

Tilmelding:

———

Min baggrund og erfaring:
Healer og clairvoyant 1988 –
Healerskolen 1988 –
Cirkler fra 1992 -2016 (træning i clairvoyance)
Buddhi 1998 –
Institut for clairvoyance 2001-2004
Cirkle Of Light 2018- 2020
Skrevet 7 spirituelle bøger og været brevkasse-redaktør i henholdsvis BT, Ugebladet SØNDAG samt Liv og Sjæl.
Har deltaget i TV udsendelser: “Åndernes magt”, “Fornemmelse for mord”, “Den sidste udvej” og “Helbrederne”.

Pris:

Pris kr. 26.800,-
Du kan afdrage beløbet som du selv ønsker.
Forslag til betaling: Ved tilmelding betales kr. 3.800,- og efterfølgende betales der kr. 2.875,- i 8 weekender.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search