Krigsveteraner


Krigsveteraner, 12 dage i november-december 2011

 

Forløb: Otte krigsveteraner fulgte et forløb, der varede 12 dage fra mandag d. 21. november t.o.m. fredag d. 2. december 2011, på Sindsro ved Vordingborg. Tanken bag Sindsroopholdet var at give dem den støtte og hjælp, der er nødvendig for at skabe ro og overskud til at kunne håndtere hverdagen.

Forløbet bestod af en blanding af ro, bevægelse, meditation, sindsrobehandlinger, undervisning, kunstudtryk, samtaler og jordforbindende arbejde. Da krigsveteranerne ankom, fik de udarbejdet et personligt program for opholdet. Programmet var tilpasset den enkeltes personlige formåen og blev justeret i takt med, at han var klar til det.

Behandling, træning og øvelser skabte grobund for at vende tilbage til sin egen kerne af ro. Desuden arbejdede de med redskaber og enkle teknikker, som nemt kunne integreres i dagligdagen, og undervejs arbejdede de med at vende tilbage til deres liv med ny indsigt og viden.

 

Resultater:

Figuren viser en øget (forbedret) score (middelværdi for 19 parametre) for gruppen af krigsveteraner samt svagt faldende (forringet) score for blindgruppen. Beskrivelse af samtlige parametre kan ses i tabellen.

I tabellen er vist ændring i score (%-points) fra start til slut for krigsveteraner samt blindgruppe. Et positivt tal angiver en forbedring og et negativt tal en forringelse af scoren. 8 krigsveteraner svarede på spørgeskemaet inden første behandling mandag d. 21. november, og 5 svarede efter sidste behandling fredag d. 2. december. 7 i blindgruppen svarede d. 21. november og 3 svarede mandag d. 28. november.

Krigsveteraner (% ændring fra start til slut) Blindgruppe (% ændring fra start til slut)
Ro i tanker 52 -3,8
Typiske tanker 45 -6,7
Ro i krop 38 -7,1
Oplevelse af krop 32 -3,3
Overskud 39 -1,9
Glæde 30 1,0
Vrede 23 -5,7
Angst -2,0 6,7
Bekymring 2,0 -3,8
Handlekraft 13 -7,6
Hukommelse 15 -13
Koncentration 32 -3,3
Falde i søvn 21 3,8
Søvn 31 0,0
Appetit 17 13
Forhold til arbejde 27 3,8
Kontakt til familie 2,5 -25
Kontakt til venner -11 -11
Selvværd 19 -12

Krigsveteraner: Krigsveteranerne fik 2 sindsrobehandlinger om dagen den første uge, samt mandag til onsdag den anden uge. For gruppen af krigsveteraner skete der en forbedring på 17 parametre (middelværdi for alle deltagere) på mellem 3 og 52 %; dvs. ro i tanker (52 %), ro i krop (38 %), koncentration (32 %), søvn (31 %) og glæde (30 %). Der var en forringelse af to parametre; angst (-2 %) og kontakt til venner (-11 %). Der var en kontinuerlig stigning i forbedringskurven i hele forløbet, også hen over weekenden, hvor de var hjemme hos sig selv.

Blindgruppe: Blindgruppen bestod af personer, der havde meldt sig til de to behandlingsuger, men som ikke fik plads. Deres udgangsscore ses at være lavere end krigsveteranerne, hvilket kan indikere en forbedring på personer, der er indstillet på at følge et behandlingsforløb. Blindgruppen viste en forbedring i scoren på 5 parametre på mellem 1 (glæde) og 13 % (appetit), og en forringelse i scoren på 13 parametre på mellem -1.9 (overskud) og -25 % (kontakt til familie). Søvn var uændret i perioden. Blindgruppen afgav kun svar for den første uge, samt umiddelbart efter weekenden mandag d. 28. november.

Skriv til os

+45 27 20 85 44