50 personer i København

Resultat af stressbehandlinger af 50 personer i København

Resultat af spørgeskemaer udfyldt af 50 personer; før, midt i og efter et stressbehandlingsforløb.
De modtog i gennemsnit 8 behandlinger i 2010. Karaktererne er på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ”dårligst” og 10 er ”bedst” i henhold til den pågældende egenskab.
Værdierne er middelværdier for alle personer.

 

Ro

Overskud

Glæde

Handlekraft

Fysisk tilstand

Sociale egenskaber

Start

4,2

4,9

5,2

5,3

5,2

5,7

Midt

5,1

5,2

5,3

6,0

5,3

6,5

Slut

6,0

6,3

6,5

6,5

6,3

6,9

Ændring fra start til slut

+41%

+30%

+25%

+22%

+21%

+22%

Karaktererne stiger for samtlige egenskaber i forløbet. Den største stigning ses for Ro (41%) og Overskud (30%).

Skriv til os

+45 27 20 85 44