Casestudie

Erfaringer med Sindsro

Beskrivelse af 5 personers behandlingsforløb på Fakse Kommunes Jobcenter ”Kilden”

Gunhild: Før Sindsro: – Gunhilds problemer var manglende selvværd og periodevis brug af stimulanser. Efter Sindsro – 10 behandlinger: Under behandlingsforløbet oplevede Gunhild at turde udtrykke sig til omverdenen. Gunhild fik det fysisk bedre, opnåede større ro, mere livsmod og har kunnet klare sine problemer uden brug af stimulanser.

Benny: Før Sindsro: – Benny har lidt meget af smerter, bl.a. hovedpine pga. et piskesmæld, og har derfor taget meget smertestillende medicin. Efter Sindsro – 5 behandlinger: Under behandlingsforløbet begyndte Benny at dyrke motion. Smerterne reduceredes væsentligt og medicinforbruget tilsvarende. Benny oplevede mere ro, glæde og kontakt til andre, og han har kunnet genoptage sin hobby.

Ida: Før Sindsro: – Idas problem var en stærk afhængighed af andres anerkendelse og dermed et problem med at adskille sine egne behov fra andres. Efter Sindsro – 10 behandlinger: Under behandlingsforløbet fik Ida mere overskud til at gøre væsentlige ting for sig selv. Ida blev mere lyttende og reflekterende og kunne til sidst sige fra overfor andre mennesker og situationer, som ikke føltes rigtige.

Helene: Før Sindsro: – Helenes problem var nogle arbejdsrelationer, der stressede så meget, at det forårsagede vejrtrækningsbesvær. Efter Sindsro – 9 behandlinger: Under behandlingsforløbet blev arbejdsrelaterede emner mere overskuelige. Helenes fysiske problemer blev betydeligt reducerede, og resultatet blev mere overblik samt positiv respons fra omgivelserne.

Trine: Før Sindsro: – Trines problem var et stort hash-misbrug, som hun fysisk såvel som psykisk bar præg af. Efter Sindsro – 6 behandlinger: Under behandlingsforløbet kom der klarhed over nogle praktiske hverdagsting, der fik skabt ro på hjemmefronten. Ifølge Trines eget udsagn faldt hendes hashbehov fra 4-5 gange dagligt til 1-2 gange under behandlingsforløbet.

 

Udtalelse fra Fakse Kommune

Dato: 27. juni 2006

Evaluering af projekt Sindsro på Jobcenter Kilden.

Det stod os ganske klart efter kort tid, at borgerne var meget begejstrede for tilbuddet. Vi oplevede, at flere af borgerne langt hurtigere lod sig integrere i gruppen, og at de, som før isolerede sig meget, blev mere opsøgende i forhold til kontakt med andre. Vi oplevede en forventningens glæde op til behandlingen hver tirsdag morgen hos borgerne og tilsvarende skuffelse, hvis planerne blev ændret. Betydningen af Projekt Sindsro kunne direkte aflæses på borgernes enorme fremmøde i projektet. Vi skal normalt motivere borgerne til deltagelse, og her mødte de ofte før tiden.

Hele projektet blev afviklet i løbet af 5 måneder. 3 måneder med behandlin, én måneds pause efterfulgt af én måneds afsluttende behandling.

Sindsro, som en metode til at arbejde med mennesker, der på en eller anden vis har behov for overskud, afklaring og refleksion, har vist sig at være ganske effektiv og et ganske udmærket supplement til den behandling, som vores depressive borgere i øvrigt modtager. Vi har lært meget af projektet og vil gerne anbefale metoden til videre anvendelse.

Med venlig hilsen

Lena Byrgesen

Koordinator, Jobcenter Kilden

Skriv til os

+45 27 20 85 44