Ro og balance i familien

Book tid

En harmonisk hverdag

  • Har I meget uro i hverdagen?
  • Er det svært for dit barn at styre temperamentet og impulserne?
  • Har I for mange konflikter som det er svært at håndtere?
  • Har dit barn svært ved at holde opmærksomheden?

Ved hjælp af healing, meditation og pædagogiske redskaber kan du hjælpe dit barn.

Mini kursus:

I samarbejde med psykolog Line Christensen tilbyder vi et minikursus: “Ro og balance i familien” til forældre, så man selv bliver i stand til at hjælpe sit barn på daglig basis.
3 hverdags aftner kl. 18.30 -21.00 Se mere og bestil her.
Rabat ved deltagelse at kæreste/ægtefælle/samlever.

Der gives to fripladser i forbindelse med kurset. Disse fripladser gives til enlige forsørgere, der lever af offentlige ydelser. For at få en friplads på kurset skal du skrive en ansøgning med en begrundelse for, hvorfor det netop er dig, der skal have pladsen.

Ansøgningen sendes til:
kontakt@psykologlinechristensen.dk

Skriv til os

+45 27 20 85 44