Selvhealing


Energi fra din inderste kerne – Gud

Mennesket bestemmer selv over sit liv, sin krop og over sin psyke.
Indtil at dette faktum og sandhed bliver erkendt, så vil vi mennesker stadigvæk lede efter balance og helbredelse de ”forkerte” steder – nemlig udenfor en selv.

Dybt i os mennesker er der en følelse af skyld, som tyngder os og derfor prøver vi på at give andre skylden, eller ”noget” skylden for at vi har det, som vi har det. Det er vores forældre, vores opvækst, vores ægtefælle, vores arbejdsplads, DSB, vejret, osv. osv. Der er skyld i hvorfor at det ”dårlige” sker for lige præcis os.

Mennesket er et Guddommeligt væsen, med en fri/guddommelig vilje, der gør at vi selv bestemmer om vi vil det ene eller det andet og som gør at vi tiltrække det i livet, i den ydre verden, som vi dels endnu ikke kan/tør se i vores indre og og/eller det kan være sider af vores bevidsthed som vi skal have øje på.

Valget
Igennem alle disse valg vi skal vælge imellem i livet, skaber vi nye retninger som fører os frem til nye valg osv. Vi går næsten ligesom i en labyrint, hvis du vælger højre nu, så vil det føre frem til at du igen skal vælge eller også at du ikke kan vælge, – du kan bare dreje til venstre. Nogle af ”valgstederne” vi møder i livet, bryder vi os ikke om, det gør vi ikke, fordi vi har glemt at vi tidligere har valgt os hen til dette sted, via de valg vi tidligere har taget, for netop at få en speciel erfaring. Vi har dels glemt det og dels kan vi ikke gennemskue sammenhængen mellem det at vi gik til højre for 6 år siden er årsagen til, at vi står lige præcist der hvor vi står. Det kan være svært at få øje på, at man selv har skabt alle de situationer man møder i livet. De gange hvor vi ender i en situation vi ikke bryder os om, så kan man næsten altid sige, at det havde man på fornemmelsen. Vi har altså en følelse/fornemmelse for hvad der er rigtigt eller ikke er rigtig.
Vi overhører tit vores indre signal, vores indre guidning som fortæller os hvad der er ”rigtigt” lige nu. Vi mennesker ved godt hvad der er rigtig og ikke rigtig for os.
Det der kræves er øvelsen i at lytte til vores indre og tro på det der oplevelse.

Vi mennesker tror at der er noget der er forkert i livet.
Vi mennesker tror at vi kan gøre noget forkert.
Men det er ikke sandt – Vi kan allerhøjest få en erfaring.

Egoet
At slippe sit ego, kan ikke lade sig gøre med sit ego. Der må komme hjælp ude fra.
Når vi bruger vores ego, til at kigge på vores ego og samtidig ønsker at forvandle det, så ligger der her en begrænsning og en stor fare. Faren opstår ved, at det er nemt at give sit ego næring, i denne proces. Storhedsvanvid, manglende ydmyghed, og/eller vi tror at vi skal det hele selv. Begrænsningen ligger i at man ikke selv kan hive sig op af vandet, ved at hive sig i håret.

“GUD” er den eneste der reel kan hjælpe mennesket med dette dybe forvandlings arbejde.

Vi kan besøge andre egoer og blive hjulpet på vej i vores ”forvandling”. Men det er en ”begrænset” hjælp. Det betyder ikke at denne hjælp er dårlig, den kan bare ikke bruges til det sidste skridt, skridtet til forvandling – fra laven til sommerfugl – Fra menneskedyr til menneske
Din inderste kerne – Gud
Mennesket indeholder det Guddommelige, så hvorfor ikke lade denne Guddommelighed selv, hjælpe med transformationen?

Vi mennesker beder altid ud, væk fra os selv. Hvorfor ikke også bede ind?
Adskillelsen imellem Gud og mennesket er en illusion, og skabt i begrænsningen af den mentale sfære og tidligere oplevelser vi har oplevet i livet.
Udvid din bevidsthed, og tillad muligheden for at du er Guddommelig, at komme til stede i dig.
En ting er hvad vi mennesker tænker, et andet hvad vi føler. Det er nemt at komme til via sine tanker at holde muligheden for erkendelse uden for ens rækkevidde. Vi tror tit at den proces vi lige har ordnet, er ordnet. For så at genfinde samme problemstilling 2 dage, uger, måneder, eller år senere.
Problemstillingen var ikke løst! Årsagen til at ”problemet” dukket op igen, er en manglende erkendelse på et følelsesmæssigt plan.
Denne dybe erkendelse der skal til, for at ”problemet” ikke dukker op igen bliver tit holdt tilbage af fine og rigtige ord, der hurtigt skaber en afstand til den erfaring sjælen har ønsket sig, via sine valg.

Sindet er så bange og det ønsker at forstå ALT, så derfor bliver alt benævnt og ”forstået” og derved skabes der en afstand til selve oplevelsen – til erfaringen

Afstanden
Mennesket har mange måder at holde Kærligheden/Lyset/Gud/Jesus/ Budhad/Muhammet/ Forsynet/Universet/ Altet/Hara Krisna/Det hvide broderskab/Alla/Den åndelige verden m.m. væk på.
Vi tror at vi skal gøre det hele selv, og at vi ikke er god nok til at kunne modtage al den kærlighed der faktisk strømmer i en uendelighed.

Vi lever stadigvæk under dyrenes præmisser. Vi skal overleve og til det har menneskedyret udviklet et ego til at passe på deres Guddommelighed.
Vi har med vores urbegær valgt at kaste os ind i mørket/modstanden, så vi kan lære os selv at kende og turde reagere kærligt på det, vi måtte møde. Os selv
Vi ønsker at lære stoffet at kende. Illusionen er total. Vi kæmper med og mod os selv og vores sande natur.
Det er ikke gået op for os, at vi slås med os selv.
Vi bilder os ind at det er den ydre verden der er årsag til vores trængsler.
Vi prøver igen og igen at lave vores omgivelser om. Vi kaster os naive ud med vores syn på virkeligheden, for at blive kastet tilbage til sandheden.
Tranformationen kan ske ved at erkende “løgnen”

Erkendelse
At bevæge sig fra alt det man ikke er (delpersonlighederne og egoet), kræver først at man kender sit ego og hvordan det kæmper for sin ret til eksistens. Egoet vil kæmpe imod og tiltrække situationer fra livet der alle vil bekræfte dens berettigelse. Først efter at vi har erkendt de snedige måder, at egoet prøver at blive på, kan egoet frigøres fra sjælen.
(Eller omvendt)

Fra tanke – Til handling
Vores tanker indholder en stor kraft. Med vores tanker skaber vi vores virkelighed, vores syn på verden. Når vi tænker noget, så opstår der en energi bevægelse i bevidstheden. Denne bevægelse svare til at kaste en sten ud i vandet, bevægelsen vil rammen bredden/kroppen og påvirke denne og så derfra brede sig videre.
Vi er ikke særlig bevidst om hvad det er vi tænker og hvad der ligger bag alle disse tanker der mylder rundt i vores tanke verden. Mange af tankerne opstår/kommer af gamle mønstre, som igen er skabt af tidligere oplevelser. Sætningen, tanker er toldfri, er ikke helt rigtigt, menneskets tanker rammer mennesket selv og dem de måtte tænke på med stor kraft. Tanker er menneskets mulighed for at skabe på et indre plan, ordet er at skabe på et ”ydre plan”

Til ord –
Ordet er en tanke, omsæt til en fysik vibration, som forlader kroppen, og tilføjer tankens, en mængde masse. Stenen der rammer vandet, svare til bevægelsen som vil ramme kroppen. Bevægelsen bliver større. Koncentration og stemmen der siger ordene vil sammen skabe en form for helhed, der dels åbner for en modtagelse af energien og dels skaber mulighed for tranformation i selve bevidstheden.
Den energi mæssige bevægelse skaber en helhed i den fysiske krop, som igen åbner for at modtagelsen og tranformationen kan ske. Det er en bevægelse fra ånd til fysiske krop. Det er ordets vej til den fysiske verden.

TEKNIKKEN
Skabe et helligt sted i og omkring dig selv.
Sæt dig i en meditativ tilstand og åben dig op til det du tror på.

Sige punkt 1. højt og giv dig tid til at mærke og udtrykke dine oplevelser som du måtte havde haft, før du bevæger dig videre til næsten punkt osv.
1. Jeg beder til, at den højeste kærlighed må stige ned/ dukke frem i min krop og i alle mine andre legemer.

Mærk så efter hvad der sker i din krop: Acceptere dine kropsfornemmelser og følelser ved at gå dem i møde. Være sammen med dem
Du kan vælge at nedskrive dine oplevelser med hver enkel sætning og/eller male et biled, forme noget i ler, tegne, danse eller være stille.

2. Jeg beder om at min angst må blive transformere så at min sjæl frit kan give og modtage kærlighed.

Mærk efter hvad der sker i din krop. Acceptere dine kropsfornemmelser og følelser ved at gå dem i møde. Være sammen med dem

3. Jeg beder den hellig ånd at gennemstrømme min krop og bevidsthed, så at min sjæl kan blive frigjort til at modtage og give kærlighed.

Mærk efter hvad der sker i din krop. Acceptere dine kropsfornemmelser og følelser ved at gå dem i møde. Være sammen med dem

4. Jeg beder den højeste kærlighed om at hjælpe med at tranformere min frygt fra dette og fra alle de tidligere liv jeg måtte havde haft

Mærk efter hvad der sker i din krop. Acceptere dine kropsfornemmelser og følelser ved at gå dem i møde. Være sammen med dem

5. Jeg beder om at mit behov for kontrol og mit behov for at styre, må blive transformere til tillid og åbenhed

Mærk efter hvad der sker i din krop. Acceptere dine kropsfornemmelser og følelser ved at gå dem i møde. Være sammen med dem

6. Jeg beder den hellige ånd at vise mig min frygt, og jeg beder om hjælp fra den højeste kærlighed, så frygten kan blive tranformere til frihed. Så jeg frit, igen kan udtrykke mig

Mærk efter hvad der sker i din krop. Acceptere dine kropsfornemmelser og følelser ved at gå dem i møde. Være sammen med dem

7. Jeg beder den højeste kraft om at fjerne og transformer min følelse af skyld og hjælp til at tilgive alle de væsner der måtte havde give mig denne opfattelse, både fra dette og tidligere liv.

Mærk så efter hvad der sker i din krop. Acceptere dine kropsfornemmelser og følelser ved at gå dem i møde. Være sammen med dem

8. Jeg beder om styrke og indsigt til at måtte tilgive hele min fortid

Mærk så efter hvad der sker i din krop. Acceptere dine kropsfornemmelser og følelser ved at gå dem i møde. Være sammen med dem

9. Jeg beder det højeste lys om, at min kærligheds evne vil vokse, og at det som standser mig i at erkende min egen Guddommelighed, vil blive forvandlet.

Mærk så efter hvad der sker i din krop. Acceptere dine kropsfornemmelser og følelser ved at gå dem i møde. Være sammen med dem

Skriv til os

+45 27 20 85 44