Teori | Behandling

Menneskesyn

Vi ser mennesket som et åndeligt væsen, der benytter sig af en krop og en følelses- og tankestruktur til at udtrykke sig og opleve verden med.

Enhver form for ubalance i sindet beror på fortidens beslutninger, taget enten bevidst eller ubevidst. Beslutningerne bygger på oplevelser, enten af positiv eller negativ karakter og skaber dermed livsoplevelsen. Disse oplevelser og beslutninger manifesteres som enten erfaringer eller begrænsninger i menneskets følelses- og tankeverden, og via dem påvirkes og styres nervesystemet, den fysiske krop og hjernen.

Vi mener, at hvis man tilgodeser sind, krop og ånd i helbredelsesprocessen, og samtidig gør det enkelte menneske ansvarlig for sit eget liv i takt med, hvad personen evner, så vil der igen opstå balance i sind og krop. Kærlighed skal være bærebølgen i alt arbejde med andre mennesker. Det vil sige respekt, rummelighed, forståelse, omsorg og ydmyghed.

Årsagen til psykisk sygdom

En væsentlig årsag til, at den kemiske ubalance i kroppen sker, skyldes sindets overlevelsesinstinkt, som helt automatisk fortrænger oplevelser, der på forskellig vis opleves som ubehag, smerte, angst, mindreværd m.m. Disse følelser og efterfølgende tanker gemmes væk i sindet og ligger og signalerer sin tilstedeværelse, først meget svagt, men i takt med at der gemmes mere og mere væk via fortrængningsmekanismen, begynder signalet at blive mere og mere kraftigt. Man kan sige, at det begynder som en blid muzak, der ligger som en baggrund i ens liv, men efterhånden begynder muzakken at blive højere og højere til en næsten ubønhørlig larm – roen i sindet forsvinder. Larmen har overtaget sindet.

Samtidig er overlevelsesinstinktet i fuldt vigør, da det stadig prøver at hjælpe klienten til ikke at mærke de følelser, som vedkommende på et ubevidst plan ikke tør mærke.

Tidligere kunne ”lageret” bruges, men det er blevet overfyldt, og den naturlige lukkemekanisme for ”lageret” er gået i stykker. Derved begynder alle de tidligere fortrængninger at være til stede i dagbevidstheden. Overlevelsesinstinktet har kun en mulighed tilbage, og det er at fjerne klienten fra oplevelserne – flugten fra virkeligheden er i fuld gang. Klienten forlader sig selv og skaber og oplever ubevidst en pseudovirkelighed, som på ingen måde er behagelig, da larmen fra underbevidstheden konstant er til stede.

Diagnoserne bliver psykotisk, skizofreni, tvangstanker, maniodepressiv m.m.

En følgevirkning af ”flugten” kan i nogle tilfælde være stofmisbrug af forskellige art, som ikke hjælper klienten på længere sigt, men er en naturlig følge af, at klienten søger lindring på sit indre helvede. Der er desværre også klienter, som på grund af indtagelse af stoffer har fået deres låsemekanisme til fortrængningens lager sparket/åbnet op.

Generelt kan man sige, at et psykisk sygt menneske har oplevet ikke at blive accepteret  eller rummet med sin psykiske smerte, hverken af udenforstående eller af sig selv. Og i denne adskillelse fra sig selv og sin smerte opstår flugten væk fra området i sindet.

Første skridt i en behandling er at standse ”flugten” via sindsro, så en bevægelse tilbage mod sig selv kan begynde. Næste skridt er at få hjælp til at øve sig i at tage ansvar for sine følelser, sin smerte og sit ubehag, og dermed komme endnu tættere på sig selv og livet i det hele taget.

Behandlingen Sindsro

Det energitekniske billede

1) Behandleren har gennem 3-4 års speciel træning opøvet sin opmærksomhed i at kunne skelne og vælge, hvilket bevidsthedsområde opmærksomheden skal være til stede i. Behandlerens personlige bevidsthedsstøj bliver dæmpet og energiudstrømningen, der strømmer mod klienten, er et nærvær i den dybe ro.

2) Behandlerens tilstedeværelse i sin dybe ro, påvirker og stimulerer klientens hjerne, og de bevidsthedsstrømme, der påvirker hjernen. Energiteknisk dæmpes de mentale strømninger, som har haft overtaget over klientens bevidsthedsliv. Den mængde af ro, som kan integreres i klientens bevidsthed, bestemmer/afgør, hvornår den enkelte behandling er færdig.

3) Efter at bevidsthedsenergierne er blevet dæmpet i den fysiske hjerne, forstærker behandleren sit arbejde ved at skabe en energiforbindelse fra hele kroppen og ned til klientens fødder. Forbindelsen, der her skabes, hjælper klienten til bedre at integrere sindsroen.

Det fysiske billede

1) Selve behandlingen foregår ved, at klienten lægger sig ned på en briks.

2) Behandleren sidder oppe ved klientens hoved og lægger sine hænder på hver sin side af hovedet.

3) Behandleren går ned til klientens fødder og lægger sine hænder på hver sin fod af klienten.

4) Klienten kaldes blidt tilbage, rejser sig og får et glas vand.

Behandlingen Sindsro varer mellem 10 og 20 minutter.

Derudover er der en samtale før og efter behandlingen.

Gentagelse af behandlingen forøger integrationen af sindsro, så tilstanden bliver en naturlig del af klientens bevidsthedsliv og dagligdag.

Reaktioner

På rejsen hen mod større sindsro kan reaktionerne være meget forskellige fra klient til klient. Nogle klienter reagerer ved at begynde at reflektere over deres liv, da en del af den *bevidsthedsstøj”, der tidligere har styret deres liv, bliver mindre, og derved kan de virke mindre udadvendte end tidligere. Af andre reaktioner kan nævnes fysisk og psykisk træthed, da den indre rejse gennem sindets kaos bruger en masse energi, fordi opmærksomheden bliver flyttet mere og mere indad, modsvarende den tidligere tilstand, der har været meget udadrettet og væk fra klienten selv.

Processen i at vende tilbage til sig selv gennem det indre tanke- og følelseshav, kan være meget angstfremkaldende, da det tidligere har været en af årsagerne til, at klienten har forladt sig selv. Men mødet med angsten og håbløsheden, til forskel fra før behandlingen Sindsro, vil kunne rummes på en mere positiv og konstruktiv måde.

På længere sigt vil sindsroen blive en større del af klientens bevidsthed, og det vil give sig udslag i et mere solidt ståsted at handle ud fra, på alle områder i livet. Roen vil blive en fast del af klientens liv og vil give et overskud til dels at kunne forholde sig til sit eget liv, og dels at kunne forholde sig til sit ydre og videre liv. Sindsroen skaber således mulighed for selv at kunne styre og tage ansvar for sit liv.

Skriv til os

+45 27 20 85 44