Vender ånderne tilbage?


Vender ånderne tilbage?
Der er reelt kun to muligheder for at ånderne vender tilbage og det enten ved at de inkarner igen eller ved, at de igen retter deres opmærksomhed mod nogle af de mennesker som de ønsker at give deres støtte og kærlighed. I forhold til de væsner der ikke endnu ikke inkarnere, så er disse åndelige væsner frie forstået på den måde at, de hverken sidder fast i åndelige verden eller i sig selv. De er kærlige væsner som er på vej i deres udvikling og de har formået at slippe deres tidligere tilknytning til jorden.
Der findes dog åndelige væsner der sidder fast i sig selv og deres tilknytning til den fysiske verden, og som kan virke forstyrrende på jordiske mennesker. De kan sidde fast i begær, ejerskab, stærke følelser, uafsluttet ting som ”binder” dem til den fysiske verden. Disse ulykkelige væsner kaldes spøgelser.
Spøgelserne sidder kun fast i en begrænset tid, da der dels er kærlige væsner, fra den åndelige verden, der ønsker at hjælpe dem videre i deres udvikling.(ingen bliver efterladt) og dels er der et mætheds princip indbygget i alle levende væsener som gør at hvis man har oplevet det sammen længe nok, så begynder bevidstheden at kede sig. Man ønsker at ville opleve noget andet og derfor slipper de det område som keder dem og som de før har holdt fast i. Så tanken
om at der findes væsner der sidder fast i flere hundrede år er heldigvis ikke mulig. Det som nogle blander sammen er aftryk fra spøgelser og tilstedeværelse.

Spøgelser og aftryk
Vi sætter alle et fysisk aftryk i den verden som vi lever men vi sætter også et psykisk aftryk, ved det som vi tænker, føler og måden vi reagere på, altså vores handling. Det betyder at hvis man havde et apparat der kunne afspille disse
aftryk så ville man kunne se, høre m.m. hele den historie som eksempelvis har udspillet sig i et rum på et slot. Hvis så der har været meget stærke følelser, lidenskab, drab, had, m.m. så sætter disse stærke følelser, meget tydelige aftryk,
som vil være lettere at afspille, end mindre dramatiske følelser og handlinger. Apparatet som jeg før omtalte, eksistere faktisk i form af menneskes udvidet sanse mulighed og empatiske evner. Også kaldt de psykiske evner. Man kan aflæse disse oplevelser helt ned i de fineste detaljer, uden af der er nogle af de væsner der har sat dem er til stede. Væsnerne der har sat aftrykkende er rejst videre for længst. Men fejlagtigt sker det, at det tolkes som om der er spøgelser til
stede, da de jo ”oplevelses”. Aftrykkende som sådan kan ikke fjernes, da de er en del af jordens hukommelse. De kan dog gøres mindre tydelige, hvis de genere dem der bor der.
Hvis der er et spøgelse, altså et væsen der sidder fast, skal de altid hjælpes videre, alt andet ville være ukærligt overfor alle.

Skriv til os

+45 27 20 85 44